‘Maden Kanunu’ teklifi Meclis’te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ikinci bölümünde yer alan maddeleri kabul edildi. Böylelikle 16 maddeden oluşan teklif, maddeler üzerine muhalefet milletvekillerinin verdiği önergelerin reddedilmesinin ardından kanunlaştı. Kanun teklifine göre yeni düzenlemeler şöyle, Uluslararası Maden ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) koduna göre raporlama zorunluluğu sadece ‘IV Grup’ maden işletme ruhsatları açısından devam edecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) arama ruhsatı olan madenlerin UMREK Koduna göre rapor hazırlama şartı aranmayacak. Diğer taraftan içme- kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar, Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göller, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

DOĞAL GAZ SIVILAŞTIRILACAK

Genel Kurul’da kabul edilen kanun teklifinde yer alan bir diğer maddede ise Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na, ‘Doğal gazın sıvılaştırılması’ tanımı eklenerek, Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi olma hedefleri çerçevesinde yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilecek doğal gazların ülke sınırları içerisinde sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesi amaçlanıyor. LNG tesislerinin işletilmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yapılacak düzenlemede yer alan usul ve esaslara göre belirlenecek. Mevcut depolama tesislerindeki kapasite artışları veya yeniden yapılacak tesisler, kullanım oranları veya rekabet koşulları dikkate alınarak düzenlemenin sisteme erişime ilişkin hükümleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Kurul kararı ile belirli bir süre muaf tutulabilecek. Depolama şirketleri verecekleri hizmetlere ilişkin birim bedelleri ve tesis kapasitelerini yayımlamak zorunda olacak.

YEKA YARIŞMALARI BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Elektrik Enerjisi Üretim Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da yapılan değişiklikle, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarına ilişkin usul ve esaslar, ilgili yarışma şartnamesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yarışma sonucunda oluşan fiyat veya bedel, yarışma şartnamesinde belirlenecek süre boyunca YEK Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilecek.

ENERJİ VERİMLİLĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Kanun Teklifi, Enerji Verimliliği Kanunu’na, ‘Başvuru sahibi’, ‘Spesifik enerji tüketimi’ ve ‘Karbon yoğunluğu’ tanımlarını ekledi. Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi, enerji veya karbon yoğunluğunun enerji tüketimini azaltılmasıyla ilgili uygulamalara yönelik usul ve esaslara göre bakanlık tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerin en fazla yüzde 30 oranında desteklenecek. Bu kapsamdaki destekler hibe veya faiz desteği şeklinde verilecek. Destek bedeli her yıl, bir önceki yıla ilişkin ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x